Onderzoeker, adviseur en spreker over maatschappelijk gevoelige thema’s

Nucleaire energie – frames en stakeholders in kaart gebracht

Urenco, 2018. Nederland wil van het gas af, Nederland wil de klimaatdoelen van Parijs halen: de discussie over de energietransitie volop gaande. Politiek, milieubeweging, industrie en samenleving onderschrijven het belang van de overstap naar klimaatneutrale energiebronnen. Kernenergie zou in daarin een rol kunnen spelen, maar het onderwerp staat nauwelijks op de politieke en maatschappelijke agenda.

Tegen deze achtergrond onderzocht ik voor Urenco in juni 2018 de beeldvorming rondom kernenergie. Ik bracht verschillende frames in de communicatie rond kernenergie in kaart en liet ik zien hoe diverse stakeholders – zoals industrie, milieubeweging en media – deze frames inzetten. Een publieksversie van het onderzoek vind je hier.

Nu delen: