Proefschrift

Framing Global Poverty

Op 9 januari 2018 promoveerde ik op een onderzoek naar de framing van wereldwijde armoede in de media in Nederland, Vlaanderen en Engeland. Mijn onderzoek ging over de vraag welk ‘verhaal’ over armoede in ontwikkelingslanden de media ons vertellen. Daartoe keek ik naar schrijvende journalisten en ontwikkelingsorganisaties. Ik onderzocht welke armoedeframes ze gebruiken, hoe deze frames tot stand komen, en wat ze doen met het beeld van ontwikkelingslanden bij het publiek.

Het proefschrift is voor 20 euro + verzendkosten te bestellen via mirjamvossen@gmail.com. Lees hier de Nederlandse samenvatting. Het proefschrift bestaat uit vier deelonderzoeken:

1. The battle of Ideas about Global Poverty

‘The battle of Ideas about Global Poverty’ is een wetenschappelijk artikel dat deel uitmaakt van mijn promotieonderzoek naar de framing van wereldwijde armoede in de Nederlandse, Vlaamse en Engelse media. Via een inductieve analyse breng ik een breed palet van armoedeframes in kaart. Ik beschrijf negen verschillende frames die in meer of mindere mate een rol spelen in de publieke discussie. Daarnaast onderzoek ik hoe deze frames worden ingezet in de discussie over het nut en de effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking.

Het artikel (met Baldwin van Gorp) werd gepubliceerd in The European Journal of Development Research. Het is te lezen via deze link.

2. In search of the pitiful victim

‘In search of the pitiful victim’ haakt aan bij de discussie over de beeldvorming van Afrika. Zowel ngo’s als journalisten krijgen kritiek omdat ze mensen in Afrika eenzijdig als hulpeloos en zielig zouden portretteren. Het doel van dit onderzoek is onder andere om de reikwijdte van dit soort ‘problematiserende’ beeldvorming in kaart te brengen. Dat deed ik op basis van een framinganalyse van 876 artikelen en 284 advertenties van ontwikkelingsorganisaties uit Nederland, Vlaanderen en Engeland.

De uitkomst betwist de vooronderstelling dat de media mensen in ontwikkelingslanden vooral afbeelden als ‘zielige slachtoffers’: zowel kranten als ngo’s zijn spaarzaam met dit soort expliciete beelden – met uitzondering van Britse ngo’s. Wel bevestigt het onderzoek dat zowel kranten als ngo’s de nadruk leggen op de afhankelijkheid van ontwikkelingslanden.

Het artikel (met Baldwin van Gorp en Lau Schulpen) verscheen in het International Journal of Development Research. Wil je meer weten, stuur mij dan een mailtje.

3. Media frames and public perceptions of global poverty: Is there a link?

In dit onderzoek onderzoek ik het verband tussen mediaframes en de publieke opinies. Engeland dient daarbij als casus. Ik breng in kaart welk ‘verhaal’ Britse kranten en ontwikkelingsorganisaties vertellen over armoede in ontwikkelingslanden. De uitkomst vergelijk ik met opinie-onderzoeken waarin de ideeën en meningen van het Britse publiek worden gepeild.

Het onderzoek ziet een sterk verband tussen de mediaberichtgeving en publieke kennis en percepties over wereldwijde armoede. Zowel de media als het publiek schetsen het verhaal van ellendige leefomstandigheden, gebrek aan vooruitgang en slecht bestuur. Beide suggereren dat armoede vooral interne oorzaken heeft en dat er weinig vooruitgang wordt geboekt in de vermindering van wereldwijde armoede. De conclusie is dat mediaberichtgeving sterke voeding geeft aan de beeldvorming bij het publiek.

Het artikel (met Lau Schulpen) wordt gepubliceerd in Communications – The European Journal for Communication Research. Wil je meer weten, stuur mij dan een mailtje.

4. Thinking and Writing about Global Poverty: a comparison of journalist frames and media frames

Dit deelonderzoek gaat over de totstandkoming van armoedeframes in het journalistieke proces. Specifiek gaat het over de vraag in hoeverre het denken van journalisten van invloed is op de framing van de artikelen die ze over het onderwerp schrijven. De kern is een survey onder 54 schrijvende journalisten uit Nederland. Hun cognitieve ‘journalistenframes’ worden vergeleken met de frames in hun artikelen. Het onderzoek wijst uit dat de frames in hun hoofd nauwelijks verband hebben met de frames in hun artikelen. De framing wordt vooral bepaald door de nieuwswaarde en informatie van bronnen. Collega’s spelen een kleine rol.

Het artikel (met Baldwin van Gorp en Lau Schulpen) is gepubliceerd in het tijdschrift Journalism Studies. Het is te lezen via deze link. Een Nederlandse samenvatting vind je hier.