Onderzoek

Het imago van Tilburg-Noord

Tilburg Noord heeft een slecht imago. Dat is althans het heersende beeld dat over de wijk bestaat. Maar klopt dat wel?

Voor het Ronde Tafelhuis onderzocht ik in maart 2019 hoe deze wijk in de media wordt geframed. Ik bracht vier frames in kaart, en kwam tot de onverwachte conclusie dat de mediabeeldvorming minder negatief is dan we denken. Lees hier het artikel over het onderzoek en de discussieavond in de wijk.

Nucleaire energie: frames en stakeholders

Nederland wil van het gas af, Nederland wil de klimaatdoelen van Parijs halen: de discussie over de energietransitie volop gaande. Politiek, milieubeweging, industrie en samenleving onderschrijven het belang van de overstap naar klimaatneutrale energiebronnen. Kernenergie zou in daarin een rol kunnen spelen, maar het onderwerp staat nauwelijks op de politieke en maatschappelijke agenda.

Tegen deze achtergrond onderzocht ik voor Urenco in juni 2018 de beeldvorming rondom kernenergie. Ik bracht verschillende frames in de communicatie rond kernenergie in kaart en liet ik zien hoe diverse stakeholders – zoals industrie, milieubeweging en media – deze frames inzetten. Een publieksversie van het onderzoek vind je hier.

Vakbond FNV op de snijtafel

Wat is het ‘verhaal’ van en over de FNV? Hoe framet de FNV zichzelf, en welke frames zien we in de media? Voor een inspiratiedag van het FNV-kader, in mei 2018, legde ik de framing van deze vakbond op de snijtafel, via een analyse van website, interview en krantenberichten.


Framing the public debate about global poverty

Op 9 januari 2018 promoveerde ik op een onderzoek naar de framing van wereldwijde armoede in de media in Nederland, Vlaanderen en Engeland. Mijn onderzoek ging over de vraag welk ‘verhaal’ over armoede in ontwikkelingslanden de media ons vertellen. Daartoe keek ik naar schrijvende journalisten en ontwikkelingsorganisaties. Ik onderzocht welke armoedeframes ze gebruiken, hoe deze frames tot stand komen, en wat ze doen met het beeld van ontwikkelingslanden bij het publiek.

Lees hier meer over het onderzoek; lees hier de Nederlandse samenvatting.


Wereldwijde armoede in de media

‘Wereldwijde armoede in de media’ is een publieksversie van mijn onderzoek naar de mediaframing in Nederlandse kranten en door Nederlandse ontwikkelingsorganisaties.

Het onderzoekt welke armoedeframes journalisten en ngo’s gebruiken en hoe deze framing bijdraagt aan stereotype beeldvorming van ontwikkelingslanden. Daarnaast onderzoekt het rapport hoe het onderwerp ‘ontwikkelingssamenwerking’ in de media komt.

Het rapport is in april 2015 uitgegeven door Kaleidos Research en het is hier te downloaden.

Legal needs of individuals in Ndirande, Malawi

Met Michel Knapen leidde ik eind 2008 een onderzoek in Ndirande, de grootste sloppenwijk in Malawi. Het was een ‘needs and capabilities assessment’ naar de meest urgente juridische problemen van wijkbewoners. Uit het onderzoek blijkt dat ‘property grabbing’ een van de ernstigste kwesties is: wanneer een man overlijdt, dan neemt de familie bezittingen af van zijn weduwe. Veel juridische problemen blijven onopgelost.

Het onderzoek legt de basis voor een microjustice-voorziening in Ndirande. Microjustice is een benadering die rechtszekerheid van mensen met lage inkomens wil verbeteren. De kern van microjustice is dat mensen elkaar rechtsbescherming bieden: redelijke oplossingen voor de meest voorkomende juridische problemen, tegen een kleine vergoeding.

Housing Malawi’s Urban Poor

Dit onderzoek is een evaluatie van een huisvestingsproject in Lilongwe, de hoofdstad van Malawi. Ik verrichtte de studie in 2006 in opdracht van Habitat for Humanity, een internationale NGO die zich inzet voor betere huisvesting.

Het project streefde naar de herhuisvesting van inwoners van drie illegale nederzettingen. Vanaf de start liep het werven en begeleiden van kandidaten moeizaam. De evaluatie leidde tot een serie aanbevelingen voor Habitat for Humanity, die in de loop van 2006 en 2007 zijn geïmplementeerd. In 2007 is het project alsnog succesvol afgerond.