Onderzoeker, adviseur en spreker over maatschappelijk gevoelige thema’s

Onderzoek

Nieuwsgierigheid naar de impact van mediabeeldvorming is een rode draad in mijn werk. Ik ben geboeid door de vraag hoe de media ons beeld van de wereld beïnvloeden. Dat zette me aan tot een onderzoek naar de framing van wereldwijde armoede, waar ik in 2018 op promoveerde.

Mijn kennis over framing, beeldvorming en publieke beïnvloeding zet ik graag in voor anderen. Dat doe ik rond maatschappelijke onderwerpen die onder een vergrootglas liggen en die mij persoonlijk aan het hart gaan. Hieronder vind je voorbeelden van onderzoeksdomeinen waarin ik op dit moment actief ben.

Migratie en vluchtelingen

De vraag naar het draagvlak voor migratie en vluchtelingen in Nederland is actueler dan ooit. Partijen met een uitgesproken anti-migratiestandpunt bepalen de koers en het Nederlandse beleid zet vooral in op het buitenhouden van mensen die op zoek zijn naar veiligheid en een beter leven. Tegelijkertijd laten velen in onze samenleving een grote bereidheid zien om nieuwkomers te helpen om hun plek te vinden in onze samenleving.

Via het platform OnMigration help ik overheden en maatschappelijke organisaties bij het vormgeven van hun verhaal over vluchtelingen en migratie. Ik werk mee aan onderzoek, vertaal wetenschappelijke kennis naar de praktijk en geef organisaties concrete handvatten bij kiezen van frames en verhaallijnen. 

Daarnaast geef ik lezingen, interviews en workshops over thema’s die raken aan mijn onderzoek, zoals de beeldvorming van vluchtelingen, ontwikkelingssamenwerking en kernenergie. Ook verzorg ik workshops op maat voor overheden en maatschappelijke organisaties. 

Kernenergie, kweekvlees en gentech

We staan voor de opgave om een eind te maken aan armoede, om klimaatverandering te beteugelen en om het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen. Diverse technologieën kunnen ons daarbij helpen, zoals kernenergie, kweekvlees en gentech. Deze technologieën roepen echter veel discussie op.

Ik doe onderzoek naar het draagvlak voor deze technologieën binnen RePlanet, een Europees netwerk van grassroots-organisaties die zich inzetten voor een schone planeet met een goed leven voor iedereen. Ik breng de framing rond onderwerpen als kernenergie, kweekvlees en gentech in kaart, onderzoek hoe mensen van houding veranderen en geef concrete adviezen aan organisaties en grassroots-campaigners.

Armoede en ontwikkelingssamenwerking

Steeds meer ontwikkelingsorganisaties willen af van tranentrekkende beelden in hun fondsenwervende campagnes. Maar wat is het alternatief? Hoe kunnen ze mensen op andere manieren motiveren en betrekken?

In mijn promotieonderzoek Framing Global Poverty onderzocht ik de beeldvorming van wereldwijde armoede in Nederland, Vlaanderen en Engeland. Sindsdien help ik ontwikkelingsorganisaties via onderzoeks- en adviestrajecten met hun communicatie en strategische keuzes. Een voorbeeld is de onderzoeksproeftuin ‘Positieve wegen naar betrokkenheid’ met brancheorganisatie Partos en zes ontwikkelingsorganisaties. Een korte samenvatting van de resultaten vind je hier.

Meer weten?

Neem contact met me op.