Onderzoek

Partos-proeftuin: Nieuwe wegen naar betrokkenheid

Hoe betrek je mensen bij ontwikkelingssamenwerking met een ‘positief’ verhaal? Die vraag vormt de basis voor een nieuwe onderzoeksproeftuin van Partos en een aantal ontwikkelingsorganisaties. Het doel is om meer te weten te komen over de effecten van hoopvolle, positieve communicatie dat wegblijft van stereotype slachtofferbeelden. Het onderzoek wordt in 2020 uitgevoerd. Als onderzoeker geef ik dit onderzoek vorm, samen met Partos en de deelnemende organisaties.

Kernenergie in de media: risicoframes voeden de berichtgeving

De media spelen een belangrijke rol in de manier waarop het publiek en beleidsmakers hun mening vormen over kernenergie. Ik schreef een wetenschappelijk artikel over de vraag hoe kernenergie wordt geframed in de Nederlandse media. Het werd in mei 2020 gepubliceerd in Journalism Studies. Een analyse van krantenberichten in 2018 laat zien dat twee frames de berichtgeving domineren: ‘runaway technology’, dat wijst op risico’s en gevaren, en ‘public accountability’, dat vragen stelt bij de verantwoordelijkheid van industrie, politiek en toezichthouders. Zelden werd kernenergie – een CO2-arme energiebron – geframed in de context van klimaatverandering. De conclusie is dat de media-aandacht voor kernenergie nog steeds wordt gevoed door ‘oude’ frames die we kennen van de berichtgeving na ernstige ongevallen. Een Nederlandse samenvatting vind je hier.

Ontwikkelingsorganisaties in de media

Het Oxfam-schandaal in 2018 leidde tot een mediahype die weken aanhield. Incidenten als deze geven de indruk dat ontwikkelingsorganisaties vooral negatief in het nieuws komen. Maar klopt die vooronderstelling? Dat onderzocht ik op basis van media berichtgeving over ontwikkelingslanden en ontwikkelingssamenwerking, en advertenties van ontwikkelingsorganisaties. Daaruit blijkt dat de negativiteit vooral te vinden is in opinies, lezersbrieven en commentaren. Het artikel is momenteel ‘under review’ bij Development in Practice.

Het imago van Tilburg-Noord

Tilburg Noord heeft een slecht imago. Dat is althans het heersende beeld dat over de wijk bestaat. Maar klopt dat wel?
Voor het Ronde Tafelhuis onderzocht ik in maart 2019 hoe deze wijk in de media wordt geframed. Ik bracht vier frames in kaart, en kwam tot de onverwachte conclusie dat de mediabeeldvorming minder negatief is dan we denken. Lees hier het artikel over het onderzoek en de discussieavond in de wijk.

Nucleaire energie: frames en stakeholders

Nederland wil van het gas af, Nederland wil de klimaatdoelen van Parijs halen: de discussie over de energietransitie volop gaande. Politiek, milieubeweging, industrie en samenleving onderschrijven het belang van de overstap naar klimaatneutrale energiebronnen. Kernenergie zou in daarin een rol kunnen spelen, maar het onderwerp staat nauwelijks op de politieke en maatschappelijke agenda.
Tegen deze achtergrond onderzocht ik voor Urenco in juni 2018 de beeldvorming rondom kernenergie. Ik bracht verschillende frames in de communicatie rond kernenergie in kaart en liet ik zien hoe diverse stakeholders – zoals industrie, milieubeweging en media – deze frames inzetten. Een publieksversie van het onderzoek vind je hier.

Vakbond FNV op de snijtafel

Wat is het ‘verhaal’ van en over de FNV? Hoe framet de FNV zichzelf, en welke frames zien we in de media? Voor een inspiratiedag van het FNV-kader, in mei 2018, legde ik de framing van deze vakbond op de snijtafel, via een analyse van website, interview en krantenberichten.

Framing the public debate about global poverty

Op 9 januari 2018 promoveerde ik op een onderzoek naar de framing van wereldwijde armoede in de media in Nederland, Vlaanderen en Engeland. Mijn onderzoek ging over de vraag welk ‘verhaal’ over armoede in ontwikkelingslanden de media ons vertellen. Daartoe keek ik naar schrijvende journalisten en ontwikkelingsorganisaties. Ik onderzocht welke armoedeframes ze gebruiken, hoe deze frames tot stand komen, en wat ze doen met het beeld van ontwikkelingslanden bij het publiek.
Lees hier meer over het onderzoek; lees hier de Nederlandse samenvatting.


Wereldwijde armoede in de media

‘Wereldwijde armoede in de media’ is een publieksversie van mijn onderzoek naar de mediaframing in Nederlandse kranten en door Nederlandse ontwikkelingsorganisaties.
Het onderzoekt welke armoedeframes journalisten en ngo’s gebruiken en hoe deze framing bijdraagt aan stereotype beeldvorming van ontwikkelingslanden. Daarnaast onderzoekt het rapport hoe het onderwerp ‘ontwikkelingssamenwerking’ in de media komt.
Het rapport is in april 2015 uitgegeven door Kaleidos Research en het is hier te downloaden.Legal needs of individuals in Ndirande, Malawi

Met Michel Knapen leidde ik eind 2008 een onderzoek in Ndirande, de grootste sloppenwijk in Malawi. Het was een ‘needs and capabilities assessment’ naar de meest urgente juridische problemen van wijkbewoners. Uit het onderzoek blijkt dat ‘property grabbing’ een van de ernstigste kwesties is: wanneer een man overlijdt, dan neemt de familie bezittingen af van zijn weduwe. Veel juridische problemen blijven onopgelost.
Het onderzoek legt de basis voor een microjustice-voorziening in Ndirande. Microjustice is een benadering die rechtszekerheid van mensen met lage inkomens wil verbeteren. De kern van microjustice is dat mensen elkaar rechtsbescherming bieden: redelijke oplossingen voor de meest voorkomende juridische problemen, tegen een kleine vergoeding.

Housing Malawi’s Urban Poor

Dit onderzoek is een evaluatie van een huisvestingsproject in Lilongwe, de hoofdstad van Malawi. Ik verrichtte de studie in 2006 in opdracht van Habitat for Humanity, een internationale NGO die zich inzet voor betere huisvesting. Het project streefde naar de herhuisvesting van inwoners van drie illegale nederzettingen. Vanaf de start liep het werven en begeleiden van kandidaten moeizaam. De evaluatie leidde tot een serie aanbevelingen voor Habitat for Humanity, die in de loop van 2006 en 2007 zijn geïmplementeerd. In 2007 is het project alsnog succesvol afgerond.