Onderzoeker, adviseur en spreker over maatschappelijk gevoelige thema’s

Imago Tilburg Noord beter dan verwacht

Ronde Tafelhuis/Wijkkrant Tilburg Noord, april 2019. Tilburg Noord heeft een slecht imago. Dat is althans het heersende beeld dat over de wijk bestaat. Maar klopt dat wel? Een onderzoek en discussieavond in het Ronde Tafelhuis gaven een verrassende uitkomst.

Als onderzoeker word je soms verrast door je eigen resultaten. En de uitkomst van mijn onderzoek naar de beeldvorming van Tilburg Noord was zo’n verassing. Het Ronde Tafelhuis had mij als media-onderzoeker gevraagd om het ‘beeld van Tilburg Noord’ in kaart te brengen. Wat is het imago van onze wijk? Hoe berichten de media over Noord?

Over de resultaten gingen we op 21 maart in het Ronde Tafelhuis in gesprek met ‘Pact-manager’ Maudy Keulemans van de gemeente, Stephan Jongerius van het Brabants Dagblad en met wijkbewoners.

Mijn onderzoek begon met het spitten en graven in honderden krantenartikelen en beleidsstukken. Welke ‘verhalen’ worden er verteld over de wijk? Ik bracht er vier in kaart. Het eerste verhaal is dat van Tilburg Noord als ‘slachtofferwijk’. Een wijk met veel armoede, achterstand en sociale problemen. Tilburg Noord: daar moeten we gaan helpen. Het tweede verhaal is dat van de ‘no go area’: in Tilburg Noord is het onveilig en onprettig. Er is veel criminaliteit, veel verloedering en de integratie gaat niet goed. Dit verhaal vertelt dat je er maar beter uit de buurt kunt blijven.

Eén grote familie
Een derde verhaal over de wijk is dat van Tilburg Noord als één grote familie. Mensen van verschillende komaf leven goed samen, vinden elkaar en maken er samen wat moois van. Het is een warm verhaal: daar wil je bij horen. Ook het vierde verhaal is positief. Dat is het verhaal van Tilburg Noord als ‘verbeterwijk’. Er wordt geïnnoveerd, gebouwd, opgeknapt: kijk naar het Wagnerplein. Tilburg Noord, daar gebeurt het!

Ik had verwacht dat ik in de media vooral die twee negatieve verhalen zou tegenkomen. Maar tot mijn verrassing bleek dat niet zo te zijn. Natuurlijk waren er berichten over straatroven en zwerfvuil. Maar ze hadden niet de overhand. Ongeveer evenveel berichten lieten zich positief over Tilburg Noord: het opgeknapte Wagnerplein, het bezoek van prinses Beatrix, de theatershow van wijkbewoner Nasser El-Jackson.

Een tweede verrassing was de uitkomst van een serie straatenquêtes. Richard van de Wouw van het Ronde Tafelhuis had op verschillende plekken in de stad, zowel in de wijk als daarbuiten, de mening van mensen gepeild. Hij vroeg wat er in ze opkwam bij de woorden ‘Tilburg Noord’. Een representatief onderzoek was het niet, maar de reacties geven wel een idee hoe er over de wijk wordt gedacht.

Net als de media gaven Tilburgers een heel gemengd beeld van de wijk. Veel mensen verwezen naar het multiculturele karakter en het grote aantal buitenlanders. Velen noemden het nieuwe Wagnerplein of sporthal de Drieburgt. Ook ‘achterstandswijk’ en ‘criminaliteit’ werden genoemd, maar dit soort negatieve gedachten hadden niet de overhand. Mensen waren vaker positief dan negatief. Mensen die in de wijk wonen waren het meest positief, maar ook mensen van buiten gaven meer positieve dan negatieve commentaren.

Het beeld van Tilburg Noord is minder eenzijdig en negatief dan we soms denken. Over de wijk zijn meer verhalen te vertellen dan dat van de achterstandswijk en de no-go area. Er is ook veel saamhorigheid en steeds meer stukken worden opgeknapt. Dat beeld zien we terug in de media, en ook bij Tilburgers zelf.

Nu delen: