Onderzoeker, adviseur en spreker over maatschappelijk gevoelige thema’s

Boeken

Framing Global Poverty

Framing Global Poverty is de dissertatie waarop ik op 9 januari 2018 promoveerde. Het onderzoek gaat over de beeldvorming van wereldwijde armoede in de media in Nederland, Vlaanderen en Engeland: welke ‘verhalen’ over armoede in ontwikkelingslanden vertellen de media ons? Hoe verhoudt zich dat tot de beeldvorming en betrokkenheid bij het publiek? En wat is de rol van ontwikkelingsorganisaties journalisten?

Uitgeverij Wereldpodium / Lenthe Publishers 2017 ISBN 98-90-812696-7-4 192 pagina’s

Het boek is uitverkocht.

Kinderen zonder ’thuis’

Miljoenen kinderen in ontwikkelingslanden moeten het stellen zonder veilig thuis. Ze wonen in een kinderhuis, leven op straat of krijgen thuis niet de zorg die ze verdienen. Duizenden Nederlanders bekommeren zich om het lot van deze kinderen en willen graag iets voor hen doen. Maar hoe kun je kwetsbare kinderen in ontwikkelingslanden het beste helpen? Is een kinderhuis wel de beste oplossing of zijn er alternatieven? En hoe kun je als vrijwilliger een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen?

Kinderen zonder ‘thuis’ is een praktische gids voor iedereen die zich inzet voor kwetsbare kinderen in ontwikkelingslanden. In acht korte hoofdstukken, met veel voorbeelden uit de praktijk, komen de belangrijkste vragen rond de zorg voor deze kinderen aan de orde. Het uitgangspunt is dat elk kind het recht heeft om op te groeien in een liefdevol gezin. De inzet van stichtingen en vrijwilligers zou zich in de eerste plaats moeten richten op steun aan (pleeg)gezinnen, en pas in de laatste plaats op de opvang in kinderhuizen. De gids vertelt hoe je dat, samen met organisaties en betrokkenen in landen zelf, het beste kunt aanpakken.

Better Care Network Netherlands en Uitgeverij Wereldpodium, 2015 ISBN 978-90-812696-6-7, 54 pagina’s, gratis
U kunt het boek downloaden via bettercarenetwork.nl of bestellen via info@bettercarenetwork.nl.

Eerste hulp bij ontwikkelingswerk

Kleinschalig ontwikkelingswerk is populair. Burgers, lokale overheden en bedrijven zetten zich in voor scholen in Bosnië en vrouwengroepen in Guatemala. Ze verstrekken microkredieten in Kenia en sponsoren een ziekenhuis in Sierra Leone.

Daarbij stuiten ze op vragen en lastige situaties. Wat doe je wanneer je contactpersoon niet met de beloofde informatie komt? Hoe beoordeel je een begroting? Is het slim om zélf microkredieten te verstrekken? En hoe zorg je dat je project verder kan, wanneer jij weer uit beeld bent?

Eerste hulp bij ontwikkelingswerk staat stil bij deze en andere vragen. Het is het eerste handboek voor iedereen die betrokken is bij de uitvoering van projecten in het Zuiden. Het biedt inspiratie en houvast bij het opzetten en begeleiden van ontwikkelingsprojecten.

Uitgeverij Wereldpodium, 2011 ISBN 978-90-812696-1-2 120 bladzijden
Het boek is uitverkocht. U kunt hier een pdf downloaden.

Hulp

Waarom ontwikkelingshulp moet, groeit en verandert

Wat te denken over ontwikkelingshulp? Sinds jaar en dag vormt de hulp een discussiepunt, in politiek Den Haag én daarbuiten. Heeft hulp zin, wie moet het krijgen en hoe organiseer je het?

We willen iets doen aan de extreme armoede in met name Afrika, maar we betwijfelen of onze hulp veel uithaalt. Te vaak horen we over mislukte ontwikkelingsprojecten, over strijkstokken en over corrupte staatshoofden met diepe zakken.

Terwijl het Westen in de afgelopen vijftig jaar 2,3 biljoen dollar naar het Zuiden overmaakte, bereikte de gemiddelde arme niet meer dan 6 cent per dag. Bovendien had de bestrijding van armoede nooit prioriteit. En tóch, ondanks alles, worden indrukwekkende resultaten geboekt. Tweederde van alle hulpprojecten slaagt. Niet alleen verdubbelde de officiële ontwikkelingshulp in de laatste 10 jaar, ook particulieren bemoeien zich intensiever dan ooit met de armen en zetten eigen ontwikkelingsprojecten op.

In HULP houden Ralf Bodelier en Mirjam Vossen de heersende opinies tegen het licht en trekken de wijdverspreide geruchten over ontwikkelingshulp na. Hun conclusies zijn zowel onthutsend als bemoedigend.

Uitgeverij Inmerc, 2007
ISBN 978-90-6611-525-5
280 bladzijden, 10,00 euro + porto
U kunt het boek bestellen via een e-mail aan mirjamvossen [@] gmail.com.

Krijg je verhaal beter over het voetlicht en win draagvlak voor jouw missie.