Onderzoeker, adviseur en spreker over maatschappelijk gevoelige thema’s

Hier komen de ‘nareizigers’ écht vandaan

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. De Volkskrant deed dat dinsdag 11 juli in een verhelderend artikel over hoeveel en welke migranten er naar Nederland komen. Het laat in één oogopslag zien hoe klein de groep ‘nareizigers’ is waar het kabinet over viel. En waar ze écht vandaan komen.

De Volkskrant, 11 juli 2023

Een simpel blokkenbeeld bij het artikel bracht de herkomst van de belangrijkste groepen migranten in 2022 in beeld. De meeste kwamen uit de Europese Unie. Migranten van buiten de EU vormden de tweede grootste groep. Maar minder dan een derde van hen, 27.600, was asielzoeker.

Het aantal kenniswerkers van buiten de EU, zo schrijft De Volkskrant, was vorig jaar ongeveer even groot als het aantal asielzoekers. En wat het nieuws nog niet eerder had gehaald: deze kennismigranten haalden veel méér partners en kinderen naar Nederland dan asielzoekers dat deden (zie de figuur beneden).

Corrigerende tik
De Volkrant geeft het beeld over immigranten een corrigerende tik. En dat is broodnodig, want voor veel mensen in Nederland is ‘migrant’ synoniem aan ‘asielzoeker’. Ten onrechte, maar ook begrijpelijk: het thema ‘asielzoekers’ is al een jaar lang bijna iedere dag in het nieuws. Over kenniswerkers uit India, Turkije of Zuid-Afrika hoor je daarentegen zelden iets. Vanuit de journalistieke wetmatigheid is dat te verklaren – zij slapen niet noodgedwongen op straat. Maar het bijeffect is dat we het aandeel asielzoekers onder de migranten schromelijk overschatten.

De Volkskrant, 11 juli 2023

Ingenieur uit China
De media maken die vertekende beeldvorming soms nog erger dan nodig. Zo plaatste NRC vorige week een foto van asielzoekers in Ter Apel bij een bericht over het groeiend aantal migranten in Nederland. Daarmee wekt de krant de verkeerde indruk dat we die groei vooral aan asielzoekers te danken hebben.

De beeldredacteur kwam kennelijk niet op het idee om een foto te zoeken van mensen uit Oekraïne – 108.000 kwamen er vorig jaar naar Nederland. Of van een geïmmigreerde ingenieur uit China – met haar familie.

Hulde dus voor dit constructieve artikel in De Volkskrant. Want beeldvorming doet ertoe, zeker nu migratie weer een thema wordt in de aanloop naar de verkiezingen. Dan moeten we weten wat de verhoudingen zijn.

Wat weet jij over vluchtelingen? Test je kennis met deze quiz van Gapminder.

Nu delen: