Onderzoeker, adviseur en spreker over maatschappelijk gevoelige thema’s

Gratis of niet?

MyWorld magazine, december 2011

Wat is beter: arme gezinnen gratis malarianetten geven? Of hen laten betalen?

Oeverloos heb ik aan de keukentafel over dit soort vragen vergaderd. Bij liters koffie en wijn probeerden de leden van onze kleine ontwikkelingsorganisatie elkaar te overtuigen. De een meende dat we een bijdrage moesten vragen: ‘Anders worden ze initiatiefloos en afhankelijk’. De ander wilde het gratis houden: ‘Anders vallen juist de armsten buiten de boot’.

Wie had er gelijk? Geen idee. Welbeschouwd lieten we ons niet leiden door kennis, maar door onze eigen overtuigingen. Net als veel politici. Ook zij geven het ontwikkelingsbeleid vorm op basis van hun opvattingen. Zo meent het kabinet dat het overmaken van ontwikkelingsgeld aan bedrijven goed is om de armoede te bestrijden. Maar wat weten we er eigenlijk van?

Ook ik dacht het antwoord op de ‘schoolgeldvraag’ wel te weten. Tot ik Arm & Kansrijk las van ontwikkelingseconomen Abhijit Banerjee en Esther Duflo. Het tweetal heeft lak aan grote theorieën. In plaats daarvan trokken ze de afgelopen 15 jaar naar dorpen en sloppenwijken in India, Kenia en Chili. Om te kijken hoe mensen leven en in gesprek te gaan over hun alledaagse keuzes. Om ter plekke te onderzoeken wat de uitwerking is van ontwikkelingshulp. Wil je weten wat werkt, zeggen Duflo en Banerjee, dan moet je het testen.

Met rode oren las ik het boek uit. Mijn eigen overtuiging over armoedebestrijding was plotseling veel minder stellig. Het boek levert niet alleen nuttige en inspirerende ideeën voor onze projecten. Het leert vooral bescheidenheid: wees niet te snel overtuigd van je gelijk. Een aanrader dus voor iedereen die aan ontwikkelingswerk doet. Inclusief politici.

Nu delen: