OnMigration: Ngo’s en de brand in Moria

Op 9 september brak er brand uit in kamp Moria op Lesbos. Dat was voor veel maatschappelijke organisaties aanleiding om een geluid te laten horen op hun website en sociale media. Voor het platform OnMigration analyseerde ik met Jorrit Hoekstra hoe ze dat deden. Wisten ze het ‘stille midden’ aan te spreken? Of zorgde hun reacties juist voor verdere polarisatie?

Die vraag stelden we tegen de achtergrond van de bredere discussie over migranten en vluchtelingen. Organisaties willen met hun boodschap bijval kweken in samenleving en politiek voor een rechtvaardig en menselijk vluchtelingenbeleid. Maar juist rond een emotioneel onderwerp als migratie kun je mensen ongewild snel van je vervreemden.

Een kernbegrip hierin is de zogenaamde ‘moveable middle’. Mensen in het midden vinden dat vluchtelingen geholpen moeten worden, maar oproepen voor een ruimhartige toelating van vluchtelingen spreekt ze niet zondermeer aan. Ze hebben vragen en zorgen over de invloed van nieuwkomers op onze samenleving. Ze sturen geen scherpe tweets maar ‘de megafoon van de populisten’, kan hen wel beïnvloeden. De belangrijkste vraag in dit onderzoek is hoe de communicatie rond de brand in Moria bij het midden heeft geresoneerd.

De resultaten worden binnenkort gepresenteerd en gepubliceerd.