Grip op beeldvorming

Vind de juiste boodschap en vergroot het draagvlak voor je zaak

Mijn opdrachtgevers vormen een bont gezelschap. Van hulporganisaties tot landbouwkoepels, van vakbonden tot energiebedrijven. Eén ding hebben ze gemeen: de zaak waarvoor ze zich inzetten ligt onder het vergrootglas. Iedereen vindt er wel iets van. Het roept heftige en soms emotionele reacties op in de samenleving.

Lees meer

OnMigration: Ngo’s en de brand in Moria

Op 9 september brak er brand uit in kamp Moria op Lesbos. Dat was voor veel maatschappelijke organisaties aanleiding om een geluid te laten horen op hun website en sociale media. Voor het platform OnMigration analyseerde ik met Jorrit Hoekstra hoe ze dat deden. Wisten ze het ‘stille midden’ aan te spreken? Of zorgde hun reacties juist voor verdere polarisatie?

Lees meer

Partos: Impact met een hoopvol verhaal

Hoe kunnen we mensen betrekken met een positief en hoopvol verhaal? Deze vraag was het vertrekpunt voor de onderzoeksproeftuin ‘Positieve wegen naar betrokkenheid’ van Partos en zes ontwikkelingsorganisaties.

Als onderzoeker mocht ik het traject leiden en vormgeven. En dat vond ik een prachtige kans. Al jaren meng ik me immers in de discussie over de beeldvorming door ontwikkelingsorganisaties. Al jaren roep ik dat ze moeten stoppen met het portretteren van ontwikkelingslanden als oorden van never ending misery.

Lees meer

Development in Practise: Neutrale pers, negatieve opinies: ontwikkelingssamenwerking en de media

Het Oxfam-schandaal in 2018 leidde tot een mediahype die weken aanhield. Incidenten als deze geven de indruk dat ontwikkelingsorganisaties vooral negatief in het nieuws komen. Maar klopt die vooronderstelling? Dat onderzocht ik op basis van media berichtgeving over ontwikkelingslanden en ontwikkelingssamenwerking, en advertenties van ontwikkelingsorganisaties. Daaruit blijkt dat de negativiteit vooral te vinden is in … Lees meer

De Dikke Blauwe: corona-campagnes op de snijtafel

De Dikke Blauwe, 25 juni 2020

Zijn er hulporganisaties die de afgelopen maanden géén extra corona-campagne op touw hebben gezet? Zij kunnen deze blog overslaan. Wie dat wel heeft gedaan: lees verder. 

Afgelopen week maakte ik een quickscan van de corona-campagnepagina’s van twintig Nederlandse ontwikkelingsorganisaties. Iets vergelijkbaars deed ik enkele jaren geleden voor mijn promotieonderzoek. Net als toen keek ik naar de campagnes door een beeldvormingsbril. Het ging me niet om de vraag waar je het meeste geld mee zou kunnen ophalen. Het ging me om de vraag welk beeld die campagnes ons meegeven over mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. 

Lees meer

Journalism Studies: Kernenergie in de context van klimaatverandering

De Nederlandse media houden vast aan vertrouwde risicoframes wanneer ze over kernenergie berichten. Klimaatverandering speelt in de berichtgeving over kernenergie een ondergeschikte rol. Dat was de belangrijkste conclusie van mijn onderzoek ‘Nuclear energy in the context of climate change’. In mei 2020 werd het gepubliceerd in Journalism Studies.

Een wetenschappelijk paper lezen is niet echt een pretje. Daarom volgt hier een samenvatting in gewoon Nederlands. De media spelen een belangrijke rol in de manier waarop het publiek betekenis geeft aan kernenergie. Hoe doen de media dat? Hoe wordt kernenergie geframed? Ik was in het bijzonder benieuwd in hoeverre de discussie over de klimaatverandering invloed heeft op de framing van kernenergie.

Lees meer

Ronde Tafelhuis: het imago van Tilburg Noord

Wijkkrant Tilburg Noord, april 2019

Tilburg Noord heeft een slecht imago. Dat is althans het heersende beeld dat over de wijk bestaat. Maar klopt dat wel? Een onderzoek en discussieavond in het Ronde Tafelhuis gaven een verrassende uitkomst.

Als onderzoeker word je soms verrast door je eigen resultaten. En de uitkomst van mijn onderzoek naar de beeldvorming van Tilburg Noord was zo’n verassing. Het Ronde Tafelhuis had mij als media-onderzoeker gevraagd om het ‘beeld van Tilburg Noord’ in kaart te brengen. Wat is het imago van onze wijk? Hoe berichten de media over Noord?

Lees meer

Urenco: Nucleaire energie – frames en stakeholder

Nederland wil van het gas af, Nederland wil de klimaatdoelen van Parijs halen: de discussie over de energietransitie volop gaande. Politiek, milieubeweging, industrie en samenleving onderschrijven het belang van de overstap naar klimaatneutrale energiebronnen. Kernenergie zou in daarin een rol kunnen spelen, maar het onderwerp staat nauwelijks op de politieke en maatschappelijke agenda.

Lees meer

Proefschrift: Framing Global Poverty

Op 9 januari 2018 promoveerde ik op een onderzoek naar de framing van wereldwijde armoede in de media in Nederland, Vlaanderen en Engeland. Mijn onderzoek ging over de vraag welk ‘verhaal’ over armoede in ontwikkelingslanden de media ons vertellen. Daartoe keek ik naar schrijvende journalisten en ontwikkelingsorganisaties. Ik onderzocht welke armoedeframes ze gebruiken, hoe deze frames … Lees meer

Kaleidos Research: Wereldwijde armoede in de media

Wereldwijde armoede in de media’ is een publieksversie van mijn onderzoek naar de mediaframing in Nederlandse kranten en door Nederlandse ontwikkelingsorganisaties. Het onderzoekt welke armoedeframes journalisten en ngo’s gebruiken en hoe deze framing bijdraagt aan stereotype beeldvorming van ontwikkelingslanden. Daarnaast onderzoekt het rapport hoe het onderwerp ‘ontwikkelingssamenwerking’ in de media komt. Het rapport is in april … Lees meer