Begrijpen hoe de media ons beeld van de wereld beïnvloeden, dat vind ik belangrijk. In januari 2018 promoveerde ik op een onderzoek naar de framing van wereldwijde armoede in de media.

Als journalist vertaal ik mijn inzichten over media-impact voor een breder publiek. Op deze website vind je mijn artikelen en columns en #mindthegap, een blog over de kloof tussen mediabeeld en werkelijkheid.

Als onderzoeker help ik organisaties om grip te krijgen op (media)beeldvorming en hun eigen rol daarin. Afgelopen jaar werkte ik voor ngo's, ministeries, een energiebedrijf en de vakbond.

mirjamvossen@gmail.com

Over mij

Nieuwsgierigheid naar de impact van de mediabeeldvorming is de rode draad in mijn werk als onderzoeker, gastspreker, adviseur en journalist. Ik schreef een proefschrift over de beeldvorming van armoede in ontwikkelingslanden. Daarnaast schrijf ik artikelen en blogs over framing en mediabeeldvorming.

Mijn kennis over beeldvorming en framing deel ik met anderen. Ik help journalisten, bedrijven en maatschappelijke organisaties om meer grip te krijgen op mediabeeldvorming en hun eigen rol daarin. Dat doe ik op verschillende manieren:

foto: Marloes Coppes

► Onderzoek: ik pluis snel informatie uit en doe dat grondig. De uitkomst verwerk ik in wetenschappelijke taal, maar ook in een prettig leesbaar publieksrapport of een presentatie. Voor Urenco deed ik een onderzoek naar de framing van kernenergie. Voor de FNV voerde ik een quickscan uit naar de beeldvorming over de vakbond. En voor Wilde Ganzen, NCDO en Partos deed ik een verkennende studie naar de haalbaarheid van een World’s Best News-mediacampagne.

► In presentaties en workshops geef ik inzicht in framing aan de hand van theoretische kennis en voorbeelden uit de praktijk. Het afgelopen jaar was ik onder andere te gast bij de FNV, Dorcas, de JOVD en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarnaast geef ik gastlessen aan de Fontys Hogeschool voor Journalistiek, waar studenten leren om onderzoek te doen naar mediaframing.

► Met maatschappelijke organisaties ga ik in gesprek en geef ik advies over de frames die zij zelf gebruiken. Ik hou hun publiekscommunicatie tegen het licht en laat alternatieven zien. Ik was onder andere te gast bij Dorcas, PLAN Nederland, Unicef, Save the Children en Prisma.

mirjamvossen@gmail.com