Begrijpen hoe de media ons beeld van de wereld beïnvloeden, dat vind ik belangrijk. In januari 2018 promoveerde ik op een onderzoek naar de framing van wereldwijde armoede in de media. Mijn proefschrift is hier te bestellen

Als journalist vertaal ik mijn inzichten over media-impact voor een breder publiek. Op deze website vind je mijn artikelen en blogs.

Mijn kennis deel ik graag met mensen en organisaties die meer grip willen krijgen op mediabeeldvorming en hun eigen rol daarin. Neem gerust contact met me op.

Uitnodiging promotie

Onderzoek

Framing the public debate about global poverty

Op 9 januari 2018 promoveerde ik op een onderzoek naar de framing van wereldwijde armoede in de media in Nederland, Vlaanderen en Engeland. Mijn onderzoek ging over de vraag welk ‘verhaal’ over armoede in ontwikkelingslanden de media ons vertellen. Daartoe keek ik naar schrijvende journalisten en ontwikkelingsorganisaties. Ik onderzocht welke armoedeframes ze gebruiken, hoe deze frames tot stand komen, en wat ze doen met het beeld van ontwikkelingslanden bij het publiek.

Het proefschrift is voor 20 euro + verzendkosten te bestellen bij Lenthe. Lees hier de Nederlandse samenvatting.

 

 

Het traject heeft vijf deelonderzoeken, die je hieronder kunt lezen of opvragen:

1. Wereldwijde armoede in de media

‘Wereldwijde armoede in de media’ is een publieksversie van mijn onderzoek naar de mediaframing in Nederlandse kranten en door Nederlandse ontwikkelingsorganisaties.

Het onderzoekt welke armoedeframes journalisten en ngo’s gebruiken en hoe deze framing bijdraagt aan stereotype beeldvorming van ontwikkelingslanden. Daarnaast onderzoekt het rapport hoe het onderwerp ‘ontwikkelingssamenwerking’ in de media komt.

Het rapport is uitgegeven door Kaleidos Research en het is hier te downloaden.

2. The battle of Ideas about Global Poverty

‘The battle of Ideas about Global Poverty’ is een wetenschappelijk artikel dat deel uitmaakt van mijn promotieonderzoek naar de framing van wereldwijde armoede in de Nederlandse, Vlaamse en Engelse media. Via een inductieve analyse breng ik een breed palet van armoedeframes in kaart. Ik beschrijf negen verschillende frames die in meer of mindere mate een rol spelen in de publieke discussie. Daarnaast onderzoek ik hoe deze frames worden ingezet in de discussie over het nut en de effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking.

Het artikel (met Baldwin van Gorp) werd gepubliceerd in The European Journal of Development Research. Het is te lezen via deze link.

3. In search of the pitiful victim

‘In search of the pitiful victim’ haakt aan bij de discussie over de beeldvorming van Afrika. Zowel ngo’s als journalisten krijgen kritiek omdat ze mensen in Afrika eenzijdig als hulpeloos en zielig zouden portretteren. Het doel van dit onderzoek is onder andere om de reikwijdte van dit soort ‘problematiserende’ beeldvorming in kaart te brengen. Dat deed ik op basis van een framinganalyse van 876 artikelen en 284 advertenties van ontwikkelingsorganisaties uit Nederland, Vlaanderen en Engeland.

De uitkomst betwist de vooronderstelling dat de media mensen in ontwikkelingslanden vooral afbeelden als ‘zielige slachtoffers’: zowel kranten als ngo’s zijn spaarzaam met dit soort expliciete beelden – met uitzondering van Britse ngo’s. Wel bevestigt het onderzoek dat zowel kranten als ngo’s de nadruk leggen op de afhankelijkheid van ontwikkelingslanden.

Het artikel (met Baldwin van Gorp en Lau Schulpen) verscheen in het International Journal of Development Research. Wil je meer weten, stuur mij dan een mailtje.

4. Media frames and public perceptions of global poverty: Is there a link?

In dit onderzoek onderzoek ik het verband tussen mediaframes en de publieke opinies. Engeland dient daarbij als casus. Ik breng in kaart welk ‘verhaal’ Britse kranten en ontwikkelingsorganisaties vertellen over armoede in ontwikkelingslanden. De uitkomst vergelijk ik met opinie-onderzoeken waarin de ideeën en meningen van het Britse publiek worden gepeild.

Het onderzoek ziet een sterk verband tussen de mediaberichtgeving en publieke kennis en percepties over wereldwijde armoede. Zowel de media als het publiek schetsen het verhaal van ellendige leefomstandigheden, gebrek aan vooruitgang en slecht bestuur. Beide suggereren dat armoede vooral interne oorzaken heeft en dat er weinig vooruitgang wordt geboekt in de vermindering van wereldwijde armoede. De conclusie is dat mediaberichtgeving sterke voeding geeft aan de beeldvorming bij het publiek.

Het artikel (met Lau Schulpen) wordt gepubliceerd in Communications – The European Journal for Communication Research. Wil je meer weten, stuur mij dan een mailtje.

5. Thinking and Writing about Global Poverty: a comparison of journalist frames and media frames

Dit deelonderzoek gaat over de totstandkoming van armoedeframes in het journalistieke proces. Specifiek gaat het over de vraag in hoeverre het denken van journalisten van invloed is op de framing van de artikelen die ze over het onderwerp schrijven. De kern is een survey onder 54 schrijvende journalisten uit Nederland. Hun cognitieve ‘journalistenframes’ worden vergeleken met de frames in hun artikelen. Het onderzoek wijst uit dat de frames in hun hoofd nauwelijks verband hebben met de frames in hun artikelen. De framing wordt vooral bepaald door de nieuwswaarde en informatie van bronnen. Collega’s spelen een kleine rol.

Het artikel (met Baldwin van Gorp en Lau Schulpen) is gepubliceerd in het tijdschrift Journalism Studies. Het is te lezen via deze link. Een Nederlandse samenvatting vind je hier.

 

Eerder onderzoek:

Legal needs of individuals in Ndirande, Malawi

Met Michel Knapen leidde ik eind 2008 een onderzoek in Ndirande, de grootste sloppenwijk in Malawi. Het was een ‘needs and capabilities assessment’ naar de meest urgente juridische problemen van wijkbewoners. Uit het onderzoek blijkt dat ‘property grabbing’ een van de ernstigste kwesties is: wanneer een man overlijdt, dan neemt de familie bezittingen af van zijn weduwe. Andere urgente problemen zijn verwaarlozing van kinderen, onenigheid met de werkgever en conflicten over land- en huurrechten. Bewoners gaan met hun conflicten naar de chief, de politie of de ‘marriage counsellor’. Een groot aantal juridische problemen blijft onopgelost.

Het onderzoek legt de basis voor een microjustice-voorziening in Ndirande. Microjustice is een nieuwe benadering die rechtszekerheid van mensen met lage inkomens wil verbeteren. De kern van microjustice is dat mensen elkaar rechtsbescherming bieden: redelijke oplossingen voor de meest voorkomende juridische problemen, tegen een kleine vergoeding.

Bestel “Township Blues”

Housing Malawi's Urban PoorHousing Malawi’s Urban Poor

Dit onderzoek is een evaluatie van een huisvestingsproject in Lilongwe, de hoofdstad van Malawi. Ik verrichtte de studie in 2006 in opdracht van Habitat for Humanity, een internationale NGO die zich inzet voor betere huisvesting.

Het project streefde naar de herhuisvesting van inwoners van drie illegale nederzettingen. Vanaf de start liep het werven en begeleiden van kandidaten echter moeizaam. De evaluatie verkent de obstakels in het project, in het licht van drie academische discussies: housing policies, housing microfinance en livelihood strategies. De evaluatie leidde tot een serie aanbevelingen voor Habitat for Humanity, die in de loop van 2006 en 2007 zijn geïmplementeerd. In 2007 is het project alsnog succesvol afgerond.