Begrijpen hoe de media ons beeld van de wereld beïnvloeden, dat vind ik belangrijk. In januari 2018 promoveerde ik op een onderzoek naar de framing van wereldwijde armoede in de media. Mijn proefschrift is hier te bestellen

Als journalist vertaal ik mijn inzichten over media-impact voor een breder publiek. Op deze website vind je mijn artikelen en blogs.

Mijn kennis deel ik graag met mensen en organisaties die meer grip willen krijgen op mediabeeldvorming en hun eigen rol daarin. Neem gerust contact met me op.

Uitnodiging promotie

Over mij

 

Veel mensen zijn overtuigd dat het steeds slechter gaat met de wereld. Ze denken dat armoede in ontwikkelingslanden erger is geworden en dat de wereld gewelddadiger is dan ooit. Dat staat haaks op de feiten. De wereld was nog nooit zo welvarend en veilig als vandaag. Maar hoe moeten we dat weten? De media vertellen het ons niet.

Ik ben gefascineerd door de spagaat tussen werkelijkheid en mediawerkelijkheid. En ik ben bezorgd. Want het is vooral de – vaak scheve – mediawerkelijkheid die bepaalt hoe wij de wereld ervaren en waar we onze standpunten op baseren.

foto: Marloes Coppes

De impact van de media is de rode draad in mijn werk als onderzoeker, gastspreker, adviseur en journalist. Ik schreef een proefschrift over de beeldvorming van armoede in ontwikkelingslanden. Daarnaast schrijf ik artikelen en blogs over framing, mediabeeldvorming en ontwikkelingssamenwerking. Mijn kennis over beeldvorming en framing deel ik graag met anderen. Ik help journalisten, studenten en maatschappelijke organisaties om meer grip te krijgen op mediabeeldvorming en hun eigen rol daarin. Dat doe ik op verschillende manieren:

Onderzoek doen: ik pluis snel informatie uit en doe dat grondig. De uitkomst verwerk ik in wetenschappelijke taal, maar ook in een prettig leesbaar publieksrapport of een presentatie. Voor Wilde Ganzen, NCDO en Partos deed ik een bijvoorbeeld verkennende studie naar de haalbaarheid van een World’s Best News mediacampagne; voor Kaleidos Research onderzocht ik de framing van wereldwijde armoede in verschillende Nederlandse kranten.

► In presentaties en workshops geef ik inzicht in framing aan de hand van theoretische kennis en voorbeelden uit de praktijk. Dat deed ik onder andere voor de Afrikadag, Amnesty International, Partin en de (Vlaamse) Vierde Pijler. Daarnaast geef ik gastlessen aan de Fontys Hogeschool voor Journalistiek, waar studenten leren om onderzoek te doen naar mediaframing.

► Met maatschappelijke organisaties ga ik bovendien in gesprek en geef ik advies over de frames die zij zelf gebruiken. Ik hou hun publiekscommunicatie tegen het licht en laat alternatieven zien. Ik was onder ander te gast bij Cordaid, Liliane Fonds, Kerk in Actie, Vastenactie en Broederlijk Delen.

► Voor maatschappelijke organisaties schrijf ik verhalende reportages over de impact van hun werk. Dat deed ik voor Energising Development in Ethiopië en The Hunger Project in Malawi. De vorm is een journalistieke reportage die vertrekt vanuit de vraag wat het project concreet voor mensen heeft betekend. Successen, knelpunten en leerervaringen komen in beeld.

Heb je vragen, wil je meer weten, neem dan gerust contact met me op via mirjamvossen@gmail.com of 06 28646859.